Szkoła dla Rodziców - warsztat umiejętności wychowawczych - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

Szkoła dla Rodziców – warsztat umiejętności wychowawczych

Zapraszamy na warsztat umiejętności wychowawczych

„Szkoła dla Rodziców”

 

 • Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych:
 • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania
 • nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem
 • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy
 • wyrażania przez rodziców i nauczyciel oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane
 • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka
 • uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach
 • pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka
 • mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka

Poruszana tematyka to m.in.:

 • akceptacja dziecka – jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka,
 • normy, zasady i wymagania w wychowaniu,
 • uczucia – jak je rozpoznawać i wyrażać,
 • rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona,
 • problem kar w wychowaniu,
 • konstruktywna współpraca z dzieckiem,
 • aktywne słuchanie,
 • bariery komunikacyjne.

Warsztat obejmuje cykl 10 spotkań. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w piątek  w godz. 9:00 – 12:00 i będą miały formę warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia.               

Pierwsze warsztaty odbędą się 03.03.2017 roku. Grupa jest nieodpłatna.

Prowadzące: Natalia Poręba, Filip Rola

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia OPTA, ul. Wiśniowa 56, Warszawa

Telefon: 22 826 39 16, 506 399 683                                                                        ZAPRASZAMY !