SZKOŁA BEZ UPRZEDZEŃ - szkolenie dla nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

SZKOŁA BEZ UPRZEDZEŃ – szkolenie dla nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych

SZKOŁA BEZ UPRZEDZEŃ

szkolenie dla nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak:

– rozpoznawać stereotypy, uprzedzenia i przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

– za pomocą prostych metod przeciwdziałać zjawisku homofobii szkolnej, (stosowanych w polskich szkołach);

– identyfikować sytuacje, które mogą wskazywać na występowanie homofobicznego prześladowania;

– reagować na przejawy homofobii szkolnej;

– wspierać i udzielać pomocy młodzieży doświadczającej prześladowania z powodu jej homo- lub bi- seksualnej orientacji

 

Zapraszamy na szkolenie, które będzie miało miejsce w lipcu br.w dniach 3,5,7 lipca. W ramach szkolenia odbędą się 3 spotkania (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach porannych (8-12).

 

Udział w szkoleniu, poza poszerzeniem Państwa wiedzy, umożliwi realizację w placówkach podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny, prowadząc do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej zapewnia wywiązanie się przez szkołę z Wymogu 5. Systemu Ewaluacji Oświaty („W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki.”). Szkolenie oparte na programie „Szkoła bez homofobii”.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z prowadzącymi:

 

Joanną Drążkiewicz (pedagog)

Filipem Rolą (psycholog, seksuolog)

 

lub sekretariatem Poradni OPTA