Systemowa Terapia Rodzin - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

Systemowa Terapia Rodzin

Systemowa Terapia Rodzin jest metodą pracy psychoterapeutycznej rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Głównym założeniem systemowej terapii rodzin jest traktowanie rodziny jako całości, tzn. uznanie, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na pozostałych jej członków.

Terapia rodzinna jest metodą leczenia w sytuacji, w której ktoś z rodziny, najczęściej dziecko przejawia zaburzenia emocjonalne. Jest również rodzajem dialogu terapeuty ze wszystkimi członkami rodziny o tym, jak wyjść z kryzysu, w którym się znaleźli. W toku terapii psychoterapeuta pomaga rodzinie zrozumieć rożnego rodzaju przekazy pokoleniowe, które często są przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Terapeuta nie ocenia i nie osądza, a jedynie stara się pomóc rodzinie w zrozumieniu przyczyn problemu oraz znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w sytuacji kryzysowej.

Terapia rodzinna jest skuteczną metodą terapii, ponieważ wprowadza zmiany nie tylko w funkcjonowaniu dziecka, ale także rodziców, co ma podstawowe znaczenie dla rodziny i może mieć wpływ na funkcjonowanie jej członków w innych relacjach społecznych.

Terapia rodzinna polega na spotkaniach całej rodziny z terapeutą. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na trzy tygodnie. Może być prowadzona  przez dwóch terapeutów.

Systemowa Terapia Rodzin w Specjalistycznej Poradni OPTA prowadzona jest przez:

  • mgr Małgorzatę Świć pod superwizją, w środy w godz. 8- 10 lub 10-12.
  • mgr Jakub Foksa pod superwizją, w poniedziałki i w środy godz. 18-20, czwartki godz. 10-12.
  • mgr Kasia Juchnowska pod superwizją, czwartki godz. 10-11, piątek 13-14.
  • mgr Sławomir Wikieł pod superwizją, czwartki godz. 10-11, piątek 13-14.