Sieć Aktywnego Wychowawcy - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

Sieć Aktywnego Wychowawcy

Sieć Aktywnego Wychowawcy

Trudne sytuacje w klasie – jak sobie radzić

Zapraszamy wychowawców klas na spotkania w ramach sieci współpracy.  Celem spotkań jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy, szczególnie w sytuacjach trudnych. Ze zjawiskiem trudności wychowawczych spotyka się każdy wychowawca w swojej codziennej pracy. Zakres trudności wychowawczych jest niezwykle szeroki, różny jest też stopień ich nasilenia i trwałości. Niektóre trudności ujawniają się bardzo wcześnie i dziecko od najmłodszego wieku sprawia kłopoty swym zachowaniem, w innych przypadkach trudności wzmagają się dopiero w wieku szkolnym lub w okresie dorastania. Nasze spotkania mają służyć dzieleniu się doświadczeniem,  pomysłami, spostrzeżeniami, wspólnemu rozwiązywaniu problemów, wypracowaniu nowych rozwiązań i dobrych praktyk.

Cele:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • analiza przykładów dobrych praktyk
 • doskonalenie umiejętności konstruktywnego reagowania na trudne zachowania uczniów
 • tworzenie nowych rozwiązań
 • wzrost samoświadomości
 • podniesienie kompetencji w ramach awansu zawodowego

Ramowy program spotkań:

 1. Integracja uczestników
 2. Trudne sytuacje w klasie
 3. Czynniki wpływające na pojawianie się prowokacyjnych zachowań
 4. Praca nad utrzymaniem dyscypliny w klasie
 5. Konstruktywna komunikacja
 6. Elementy asertywności w pracy wychowawcy
 7. Analiza własnych zasobów i ograniczeń
 8. Współpraca z rodzicem
 9. Radzenie sobie z emocjami, które pojawiają się w kontakcie z agresywnym zachowaniem ucznia

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania się pod numer tel. 22 826 39 16 lub 506 399 683 w godz. 8.00 – 20.00

Osoba prowadząca: psycholog Małgorzata Oleńko

Zgłoszenia uczestników Sieci przyjmowane będą do dnia 30 września  2016r.

Terminy spotkań

I  gr. wychowawców klas 0 – III

8.00 – 10.00

Pierwszy poniedziałek miesiąca Początek  3.X.16r.

 

II  gr. wychowawców klas 0 – III

14.00 – 16.00

Pierwsza środa miesiąca Początek 5.X.16r.
I  gr. wychowawców klas IV – VI

8.00 – 10.00

Trzeci tydzień miesiąca /poniedziałki Początek 17.X.16r.

 

II gr. wychowawców klas IV – VI

14.00 – 16.00

Trzeci tydzień miesiąca / środa Początek 19.X.16r.

 

 

Serdecznie zapraszamy !

Ulotka do pobrania