pracuj z nami - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

pracuj z nami

Warszawa, dn. 10.04.2017

 

Poszukiwany pracownik Specjalistycznej Poradni OPTA:

 

Wolne stanowisko pracy: pracownik administracji – sekretarka

Wymiar pracy: etat lub 1/2 etatu (praca w tygodniu oraz soboty 9-13)

Zatrudnienie: umowa o pracę

Wymagania: co najmniej wykształcenie średnie, pełna zdolność do czynności prawnych

Charakterystyka pracy: obsługa administracyjna, w tym redagowanie pism, obsługa sprzętu biurowego, umawianie pacjentów, rozliczenia faktur

Umiejętności niezbędne: znajomość i sprawna obsługa programów komputerowych (word, excel), znajomość podstawowa prawa z zakresu oświaty np. Karty Nauczyciela oraz pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych,  opisywanie faktur, archiwizacja, inwentaryzacja, odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, punktualność.

Dodatkowo: dyspozycyjność (doraźna zmiana godzin pracy), cierpliwość, odporność na stres, kreatywność.

Sposób naboru:

  1. cv i list motywacyjny należy składać w sekretariacie poradni osobiście lub mailem monikabubicz@optaporadnia.pl w dniach 12.04.2017 – 26.04.2017 r.
  2. Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami/kandydatkami odbędą się w kolejności składania dokumentów w dniach 27.04.2017 – 19.05.2017
  3. Z wybranym kandydatem/kandydatką dyrektor poradni będzie kontaktowała się telefonicznie w celu zawarcia umowy o pracę.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z  2016 roku  poz. 195, 677) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia OPTA, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

Dokumenty aplikacyjne bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną trwale zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.