historia powstania - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

historia powstania

Specjalistyczna Poradnia OPTA powstała w styczniu 1991 roku z inicjatywy grupy profesjonalistów, którzy już od 1982 roku prowadzili działania profilaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i  edukacyjne m.in. w ramach Ośrodka Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Poradnię tworzył zespół w składzie: Barbara Jakubowska, Elżbieta Kaniewska, Joanna Markiewicz, Iwona Odrowąż-Pieniążek, Alicja Pacewicz, Małgorzata Płócińska, Radzisława Różycka, Zoja Sobolewska.

OPTA jako jedna z pierwszych poradni w Polsce, została stworzona z myślą o pomaganiu dzieciomi młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

W Poradni oferowano młodym ludziom grupy socjoterapeutyczne i  terapeutyczne, zajęcia klubowe, obozy rekreacyjno-terapeutyczne oraz indywidualną pomoc terapeutyczną.

W miarę doświadczeń oferta Poradni poszerzała się o propozycje pracy psychologicznej dla rodziców i całych rodzin. Równolegle z grupami dla młodzieży i dzieci uruchamialiśmy grupy dla rodziców i terapię rodzinną.

Zespół prowadził także intensywną działalność szkoleniową przygotowując do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W ciągu 10 lat wykształciliśmy wiele osób, które angażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach (profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej, nadużyć seksualnych wobec dzieci), same tworzyły i  realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Pracownicy i współpracownicy Poradni OPTA mają aktywny wkład w powołanie i rozwój organizacji pozarządowych działąjących na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin (Stowarzyszenie ASLAN, Stowarzyszenie MALI i DUZI, Stowarzyszenie OPTA, Fundacja CEL). Poradnia OPTA i ww. organizacje są jednak odrębnymi instytucjami i współpracują ze sobą jako niezależne podmioty.

Zespół Poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia.