nasza oferta - Specjalistyczna Poradnia OPTA

Zadzwoń: 22 826 39 16 lub 506 399 683

nasza oferta

  1. Dzieci, młodzież i ich rodziców (opiekunów prawnych).
    • Dzieci przedszkolne i szkolne
    • Młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną
    • Rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży
  2. Profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą (np. nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, kuratorów, psychoterapeutów, socjoterapeutów) z rodzin dotkniętych kryzysem lub dysfunkcją.

Zgodnie z Uchwałą nr III/16/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez M.St. Warszawę:

§ 2. 1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
§ 2.  2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Terenem działania Poradni OPTA jest M.St. Warszawa

 

Oferta Poradni Wakacje 2017 w wersji pdf do pobrania.